Mikä Viiraamo?

Viiraamo-nimi viittaa paperiteollisuuden tuotantoprosessissa tärkeässä roolissa olevaan viiraan. Viira on ohuista langoista kudottu verkkomainen kangas jonka päälle ruiskutetaan paperimassaa. Viira kuljettaa massaa kiihtyvällä nopeudella pitkin paperirataa. Prosessissa syntyy laadukasta paperia, jonka ominaisuudet ovat halutunlaiset.

Viiraamon toimintamalli on rinnastettavissa tähän prosessiin. Käsittelemme Viiraamossa paljon ideoita ja toiminta-ajatuksia, joita yhdessä pyöritämme, prässäämme ja suodatamme kohti toteutusta. Tarvitsemme toinen toistemme tukea ja inspiraatiota kiihdyttääksemme, lämmittääksemme ja kehittääksemme ideoita valmiiksi. Tästä syntyy myös oikeanlaista paikallista imua, joka kasvattaa yhteisöä, sen vaikutusta ja yhteistyökumppanuuksia.